Всеукраїнський конкурс альтистів (до 175-річчя Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка)

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка

Національна академія мистецтв України

до 175 – річчя Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

конкурс альтистів

УМОВИ

проведення  Всеукраїнського конкурсу

альтистів

Всеукраїнський конкурс альтистів (надалі Конкурс) відбудеться з 23 по 26 листопада 2018 року у м. Львові на базі Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Організатор конкурсу – Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, Національна академія мистецтв України.

Мета конкурсу – виявлення і підтримка талановитих молодих музикантів України, розкриття їх творчої індивідуальності і виконавської майстерності в жанрі альтового виконавства, обмін кращим навчальним досвідом в методиці викладання гри на альті, пропаганда академічного мистецтва.

І. ВІКОВІ ГРУПИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

Учасники Конкурсу змагаються в двох вікових групах:

Перша вікова група (молодша)  –  вік учасників на момент проведення конкурсу становить до 19 років включно;

Друга вікова група (старша) – вік учасника на момент проведення конкурсу становить до 30 років включно;

ІІ. РЕПЕРТУАРНІ ВИМОГИ

Конкурс проводиться для учасників Першої вікової групи в один тур, для учасників Другої вікової групи у два тури.

ПЕРША ВІКОВА ГРУПА (МОЛОДША)

1. Обов’язковий твір для альта соло молодого львівського композитора Сергія Гаврилюка*

2. Довільна програма

(загальна тривалість виконання програми – до 25 хвилин)

ДРУГА ВІКОВА ГРУПА (СТАРША)

 І тур

  1. Й. С. Бах – Прелюдія та довільна частина з будь якої віолончельної Сюїти BWV 1007–1012 **  або «Пасакалія» Г. Бібера
  1. Довільна програма

(загальна тривалість виконання програми – до 25 хвилин)

ІІ тур

  1. Довільна програма

(загальна тривалість виконання програми – до 25 хвилин)

*   – обов’язковий твір С. Гаврилюка  (Ода пташкам)

** – виконання Сюїти № 5 Й. С. Баха (BWV 1011) а оригіналі (зі скордатурою)

 

ІІІ. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

Для участі в Конкурсі, необхідно до 23 жовтня 2018 року на електронну адресу Конкурсу (konkurslnma@gmail.com) надіслати такі документи:

  • заяву встановленої форми;
  • довідку з місця навчання або ксерокопію документа про музичну освіту;
  • ксерокопію свідоцтва про народження або копію відповідних сторінок паспорта учасника конкурсу;
  • коротку творчу біографію (для буклету);
  • якісну фотокартку.

Про отримання документів учаснику буде надіслане електронне повідомлення.

В день прибуття на Конкурс учасники сплачують вступний внесок: для молодшої групи – 700 гривень, для старшої групи – 1000 гривень.

За відсутності повного комплекту документів або запізнення з поданням документів кандидати не будуть допущені до участі в конкурсі.

Всі витрати пов’язані з участю в Конкурсі – за рахунок учасників або відряджуючої сторони. Оргкомітет, за бажанням учасників, сприяє проживанню в готелі за їх власні кошти.

Витрати на відрядження, оплату праці членів журі здійснюються за рахунок оргкомітету Конкурсу.

ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

Реєстрація, відкриття та жеребкування учасників Конкурсу відбудеться 23 листопада 2018 року.

Порядок виступів встановлюється жеребкуванням, який зберігається до кінця Конкурсу.

Лауреати Конкурсу зобов’язані безкоштовно виступити в заключному концерті, який буде проведено з нагоди завершення Конкурсу.

V. ПРЕМІЇ ТА НАГОРОДИ

Переможцям Конкурсу в кожній з груп учасників присуджуються дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів, звання лауреата та дипломанта,  цінні подарунки.

В залежності від результатів Конкурсу, журі має право присуджувати не всі премії, а також здійснювати їх поділ між виконавцями. За погодженням із журі Конкурсу, спонсори мають право встановлювати спеціальні призи та додаткові премії учасникам. Учасники Конкурсу, які не отримали звання лауреата та дипломанта будуть нагороджені Сертифікатами учасника Конкурсу.

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає.

 

VІ. АДРЕСА КОНКУРСУ

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка http://conservatory.lviv.ua (організаційний комітет Всеукраїнського конкурсу альтистів), вул. О. Нижанківського, 5, м. Львів, 79005.

e-mail: konkurslnma@gmail.com факс: (032)2358483

Довідка за телефонами : – з організаційних питань: 0677445681,

                                           – з фахових питань: 0678986005

ЗАЯВА

на участь у Всеукраїнському конкурсі альтистів

Прізвище та ім’я учасника   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вікова група ___________________________________________________________________

Місце навчання або праці

______________________________________________________________________________

Домашня адреса, телефон

___________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові викладача або консультанта (повністю)

___________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові концертмейстера (за наявності)

___________________________________________________________________

Програма конкурсного прослуховування

(з поданням точного хронометражу виконання творів)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Учасник конкурс                                                                Підпис

Викладач (консультант)                                                    Підпис

 

Завантажити Умови Конкурсу

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations