Публічна інформація

Статут ЛНМА імені М. В. Лисенка


 

Ліцензії та сертифікати

Ліцензія
Ліцензовані спеціальності
Сертифікати

 

Стратегічний план розвитку

Антикорупційна програма

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Звіт за 2018 рік
Звіт за 2017 рік

 

Звіт ректора

Звіт ректора 2019-2020
Звіт ректора 2018-2019
Звіт ректора 2017-2018
Звіт Ректора 2016-2017

 

 

Вибори ректора

 

Фінансова звітність

 Інформація щодо проведення тендерних процедур

Положення про наглядову раду ЛНМА
Склад наглядової ради
Колективний договір
Конкурс на заміщення вакантних посад
ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР АКАДЕМІЇ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У ЛНМА ІМЕНІ М.В.ЛИСЕНКА
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ, ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ, АСИСТЕНТІВ-СТАЖИСТІВ І СТУДЕНТІВ ЗА НАУКОВІ ТА ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ
Положення про забезпечення якості освіти
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
Структура факультетів
Структура ЛНМА імені М. В. Лисенка
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
Положення про ректорат Академії
Положення про деканат
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ESEM
Правила внутрішнього розпорядку ЛНМА
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЕТИКИ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ЕТИКИ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА БОРОТЬБИ ІЗ СЕКСУАЛЬНИМИ ДОМАГАННЯМИ ТА ДИСКРИМІНАЦІЄЮ
РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
МІСІЯ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations