Дисертації та автореферати

 

28.02.2020

Однолькіна Марія Сергіївна

«Ґенеза та специфіка української скрипкової фантазії в контексті розвитку жанру».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

28.02.2020

Федорняк Наталія Богданівна

«Трансформація музичної фольклорної традиції у середовищі української діаспори Північної Америки: істориковиконавський аспект».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

25.10.2019

Ден Дзякунь

«Китайська оркестрова духова музика у контексті діалогу культур».

Дисертація на здобуття наукового ступенякандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію: 

  • Сюта Б. О.доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київської академії мистецтв
  • Кашаюк В. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент,доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національногоуніверситету імені Лесі Українки 
20.09.2019

Гуральна Світлана Степанівна

«Духовна творчість галицьких композиторів кінця ХІХ –  першої половини ХХ століть в контексті літургійної практики регіону».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


 Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію: 

 • Карась Г. В.доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 • Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
20.09.2019

Міщенко Іван Михайлович

«Музично-стилістичні особливості розвитку візантійської, слов’яно-руської та української монодії (на матеріалі самогласних стихир Преображення)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію: 

 • Медведик Ю. Є. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Ігнатенко Є. В. – кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри теорії музики і кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
31.05.2019

Радко Юрій Іванович

«Стильова еволюція жанру баянної сонати у східнослов’янському інструментальному мистецтві другої половини ХХ початку ХХІ століть».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київської академії мистецтв
 • Марченко В. В., кандидат мистецтвознавства, директор Міжнародного центру освіти і культури (Київ)
Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 • Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
29.03.2019

Мартинів Любомир Ігорович

«Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобичиини».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету ім. І. Франка
 • Чумак Ю. В., кандидат мистецтвознавства, викладач-методист, директор КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського»
29.03.2019

Данканич Ганна Михайлівна

«Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ – початку ХХІ століття в аспекті міжкультурної комунікації».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І. Л.доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри методики
 • Микуланинець Л. М.кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету

25.01.2019

Білас Олеcя Іванівна

«Композиторський стиль як чинник художньої цілісності драматичного спeктаклю (на прикладі музики А. Кос-Анатольського та В. Камінського до вистав Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової
 • Швед М.Б., кандидат мистецтвознавства, заступник генерального директора-художнього керівника з міжнародних зв’язків та творчих питань Львівського національного театру опери і балету  ім. С. Крушельницької

25.01.2019

Войтович Олександр Орестович

«Естетично-акустичні параметри оркестрового звучання (на прикладі концертних залів Львова».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорфї музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (м. Київ) 
 • Сивохіп В. С., кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Львівської національної філармонії

30.11.2018

Бернацька-Гловаля Емілія Іванівна

«Соціоісторичні та естетичні характеристики польської камерно-вокальної творчості Львова (ХІХ – перша третина ХХ ст.)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Гавронський Р., доктор мистецтвознавства, керівник закладу дидактики Інституту музики факультету мистецтв Академії Яна Длугоша в Ченстохові
 • Салдан С.О., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
30.11.2018
Янь 
Чжихао
«Типологічні особливості обробок, аранжувань і транскрипцій у фортепіанній творчості китайських композиторів ХХ – початку ХХІ століття».

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І.Л., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри  музичного виховання та диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 • Микуланинець Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського  державного університету
26.10.2018

Максименко Дмитро Петрович

«Європейський саксофонний концерт: теоретичні засади та виконавські інспірації». 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. В. Нежданової
 • Мочурад Б., кандидат мистецтвознавства, доцент, головний диригент Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької 

26.10.2018

Лазаревич Євгенія Юріївна

«Візантійський хор М. Антоновича в контексті єврпейського хорового виконавства другої половини ХХ ст.».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Карась Г.В., доктор мистецтвознавства, професор професор кафедри методики музичного виховання та диригування та музичної фольклористики Національної музичної академії України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, заслужений працівник культури України
 • Бермес І.Л., доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедри  музичного виховання та диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

25.05.2018

Мартинова Наталія Іванівна

«Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній творчості європейських композиторів першої третини ХХ сторічч». 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, заслужений працівник освіти
 • Драганчук В.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

27.04.2018

Паріс Олена Анатоліївна

«Творча постать Євгена Цегельського в контексті розвитку української музичної думки першої половини XX століття)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Карась Г.В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”
 • Попович О.П., кандидат мистецтвознавства, професор, професор  Інституту музики Жешівського університету (Польща) 
27.04.2018

Бура Марта Ярославівна

«Львівське камерно-оркестрове виконавство крізь призму ідеї персоналізму (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, заслужений працівник освіти
 • Швед М., кандидат мистецтвознавства, заступник начальника управління, начальник відділу музичного мистецтва управління сценічного і візуального мистецтва Міністерства культури України
30.03.2018

Олійник Стефанія Федорівна

«Регіональна рецепція музичної творчості (на прикладі творчості ФШопена, РВаґнера і ФЛіста в музичній культурі Львова)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Черкашина-Губаренко М.Р., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії світової музики Національної музичної академії імені П.І. Чайковського, член-кореспондент Академії мистецтв України.
 • Чернявська М.С., кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.
30.03.2018
Куриляк
Ірина Ігорівна
«Еволюція драматургічних функцій хору в українській опері: національно-естетичний вимір».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, завідувач кафедрою методики музичного виховання і диригуванняДрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка.
 • Вавренчук І.А., кандидат мистецтвознавства, викладач, завідувач денним відділом Хмельницького музичного коледжу імені В.І. Заремби.
23.06.2017
Юсипів
Наталія Яківна
«Літургічний контекст піснеспівів Воскресної Утрені
(на матеріалі українських ірмологіонів XVII–XVIII ст.)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Медведик Ю.Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
23.06.2017
Гусар
Дзвіна Олексіївна
«Феномен творчості Василя Куфлюка у контексті
інноваційних методів формування абсолютного слуху
музиканта-професіонала».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
 • Новакович М.О., кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка
22.06.2017
Ван І
«Концертно-педагогічна діяльність українських співаків у Китаї
ХХ – початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних зв’язків».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
 • Горелік Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
22.06.2017
Чубак
Антоніна Андріївна
«Позастильові та стильові виміри творчої зрілості композитора».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського
 • Сидоренко Л.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана П. Сагайдачного
26.05.2017
Євгеньєва
Марія Василівна
«Формування та розвиток бандурного
мистецтва Тернопільщини».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Корній Л., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (м. Київ)
 • Брояко Н.Б., кандидат мистецтвознавства, професор Київського Національного Університету Культури і Мистецтв, кафедра бандури і фольклору (м. Київ).
26.05.2017
Янковська
Наталія Олександрівна
«Творчість Володимира Гронського в контексті
традицій української кіномузики».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Драч І.С. , доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Харківського Національного університету мистецтв ім. П.І. Котляревського
 • Марік В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, кафедра історії музики та музичної етнографії
28.04.2017
Загнітко
Катерина Миколаївна
«Григоріанський хорал у сучасному науковому дискурсі:
історія, теорія, практика».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Лєщинська А., доктор габіліт., професор Варшавського університету, завідувач кафедри історії польської музики (м. Варшава, Польща)
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології (м. Одеса).
28.04.2017
Лу Цзє
«Концептосфери китайської програмної фортепіанної
музики ХХ-початку ХХІ століття».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Гавронський Р., доктор мистецтвознавства, керівник закладу дидактики Інституту музики факультету мистецтв Академії Яна Длугоша в Ченстохові.
 • Чернявська М.С., кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.
24.03.2017
Корчинська-Яскевич Божена Мирославівна
«Витоки і становлення професійної сопілкової культури в просторі українського інструменталізму».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Давидов М.А., академік, доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Козаренко О.В., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка.
24.03.2017
Ферендович
Мар’яна Василівна
«Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини ХХ століття (джерелознавчий аспект)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Бермес І.Л.,  доктор мистецтвознавства, професор Дрогобицького державного університету імені Івана Франка.
 • Гуцал Р.С., кандидат мистецтвознавства, доцент Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
24.02.2017
Нємцова Лілія Орестівна
«Хорова Франкіана: соціокультурний та жанрово-стильові виміри».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Кияновська Л.О. доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка
 • Осадця О.П. кандидат мистецтвознавства, в.о. директора Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
24.02.2017
Варнава Руслана Анастасіївна
«Психологічний портрет композитора як джерело пізнання «образу автора» на прикладі Бориса Лятошинського та Василя Барвінського».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Копиця М.Д. доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського
 • Чернявська М.С. кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського
27.01.2017
Тесля Тетяна Миколаївна 
«Музично-поетичний вимір піснеспівів вечірні (на матеріалі українських ірмологіонів XVIXVIII ст.. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Медведик Ю.Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
27.01.2017
Колісник Олена Володимирівна 
«Мовно-стильова самобутність камерно-інструментальної творчості Євгена Станковича». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.
 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Сюта Б.О.доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Коменда О.І.кандидат мистецтвознавства, доцент, Східноєвропейський національний університет уімені Лесі Українки
25.11.2016
Цзен Тао 
«Образ Китаю в європейському музичному мистецтві: жанрово-стильові аспекти». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор. Одеська державна академія ім. А. В. Нежданової,
 • Опарик Лариса Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент.
  Інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
  ім. Василя Стефаника»
 • Терещенко Аллa Костянтинівнa, доктор мистецтвознавства, професор, Член-кореспондент Академії мистецтв України, провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України
21.10.2016

Ткаченко Аліна Іванівна 

«Українська сакральна монодія в творчості українських композиторів». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

 
Відгуки опонентів на дисертацію:
 • Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Коханик І. М., кандидат мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
21.10.2016
Олійник Олександр Леонідович
«Риторичні засади композиторської та виконавської творчості для домри». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

 
Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Давидов М.А., академік, доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Костенко Н.Є., кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

 

15.09.2016

Драгомирецька Олена Станіславівна

«Творчість Анатолія Авдієвського в контексті української хорової культури». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
 • Драган О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
15.09.2016

Тонхаізер-Воєводіна Ольга В’ячеславівна

«Спадкоємність традицій Ференца Ліста в угорській фортепіанній школі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  (на прикладі діяльності дебреценських піаністів)». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Шаповалова Л.В., доктор мистецтвознавства, професор, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
 • Пономаренко О.Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Величко О.Б., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
16.09.2016 

Комаревич Іванна Леонідівна

«Психологічні та соціоісторичні компоненти музичносценічної життєтворчості Соломії Крушельницької». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

 Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Черкашина-Губаренко М.Р., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Царук С.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
16.09.2016

Гоблик Олександра Вікторівна

«Музичні твори «AVE MARIA»: жанрово-стильовий аспект». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Салдан С.О., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
22.04.2016             

Сун Яньін

Інтеграція європейських традицій співу у вокальну школу Китаю”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Горелік Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
19.02.2016              Олійник Дмитро Борисович “Ксилофон у просторі музичної культури Європи (VIII ст. до н.е. – початок ХХІ ст.)”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Козаренко О.В., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Буркацький З.П., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
19.02.2016              

Регуліч Ірина Вікторівна

“Нотна колекція отця Володимира Ганжука як зразок канону церковних піснеспівів богослужбової практики православної церкви в Україні”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

 Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Ясіновський Ю.П., доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
 • Прилепа О.П., кандидат мистецтвознавства, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського
29.01.2016                Качмар Марія Ігорівна “Структурна організація піснеспівів церковної монодії на основі порівняльного аналізу візаінтійської, слов’яно-руської та київської нотацій”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Корній Л.П., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
29.01.2016              Косаняк Наталія Володимирівна „Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького життя Львова кінця XVIII – першої третини XX ст. (на матеріалі тогочасної місцевої преси)”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Анна Випих-Гавронська, доктор габ., професор, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов, Польща
 • Толошняк Н.А., кандидат мистецтвознавства, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Магістерські роботи 2016

Барабах М. СТАНОВЛЕННЯ ЖАНРУ КОНЦЕРТНОЇ ФАНТАЗІЇ ДЛЯ КЛАРНЕТА НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Л. БАССІ

Бреславський Я. РОЗВИТОК ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ ГІТАРИСТА

Бріль Л. Особливості жанру скрипкової фантазії на оперні теми у творчості П.Сарасате та Г.Венявського

Вівчар А. Музично – стильові особливості духовної творчості о. Михайла Вербицького

Вівчар А. СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ Ф.ШОПЕНА ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОНАТИ B – MOLL

Вікарук Л. Текстологічний і компаративний аналіз

Войтович І. РОМАНТИЧНА СКРИПКОВА МІНІАТЮРА

Горожанова О. Твори для баяну Альбіна Репнікова

Гривул К. КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СКРИПКОВОГО КОНЦЕРТУ АЛЬБАНА БЕРГА

Григораш Ю. ХАРИЗМАТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ФРЕНКА СІНАТРИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Гураль І. ІСТОРІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РАННІХ ФОРТЕПІАННИХ СОНАТ С.С.ПРОКОФ’ЄВА

Данчак З.-А.ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІФОНІЧНОГО МИСЛЕННЯ ПАУЛЯ ГІНДЕМІТА

Дарміць О. Скрипкові сонати М. Скорика в контексті еволюції жанру

Демченко Д. Теп-гітара еволюція гітарного виконавського мислення Димков Р ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ МЕТРО-РИТМІЧНИХ НАВИЧОК У ПІАНІСТІВ ЕСТРАДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Добровольський Т.   Історичний розвиток валторни інстументознавчий та техніко виконавський аспекти

Дубоносов М. СОНАТИ ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО ЕЖЕНА ІЗАЇ. ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Дульдієр Н. ОСОБЛИВОСТІ АНСАМБЛЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТВОРАХ СЕРГІЯ ПРОКОФ’ЄВА (НА ПРИКЛАДІ УВЕРТЮРИ НА ЄВРЕЙСЬКІ ТЕМИ C-MOLL ТА КВІНТЕТУ G-MOLL)

Дуфанець М. ОРИГІНАЛЬНИЙ КОНЦЕРТНИЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ БАНДУРИ

Єфтенієва М. СОНАТА ДЛЯ АЛЬТА І ФОРТЕПІАНО ор. 147 Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

Жовтолист І. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІ ТВОРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА

Жорник Т.Сучасні техніки композиції у бандурному мистецтві

Зарубайко Л. ОСОБЛИВОТІ АКОРДОВОГО ВИКОНАННЯ СКРИПКОВОЇ МУЗИКИ БАРОКО НА ПРИКЛАДІ СОНАТИ ЛЯ-МІНОР ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО Й.С.БАХА

Зінчук Р Фортепіанна творчість Миколи Колесси. Питання стилю та інтерпретації

Іванчук А. РОЛЬ УВАГИ В САМОПІДГОТОВЦІ СКРИПАЛЯ

Іващук Т. Становлення та розвиток бандурного виконавства на Тернопільщині

Карвченюк А. Розвиток палітри артикуляційних прийомів кларнетового виконавства XVIII-XXI століття

КЛЕПАЧ М Трансформація стилю фламенко у творчості Хоакінa Туріна та Лоріса Чобаняна

Ковалисько О. ФЛЕЙТА ТА ЇЇ РЕПЕРТУАР У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ДОБИ РАННЬОГО РОМАНТИЗМУ

Ковальчук О. Жанрово-стильові лабіринти фортепіанної творчості Олександра Козаренка

Кононенко Н. Альтове виконавство і педагогіка 19 поч. 20 ст

Корчинська Х. КОНЦЕРТ ДЛЯ ГОБОЯ З КАМЕРНИМ ОРКЕСТРОМ ВІКТОРА КАМІНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЖАНРУ

Кухар Н ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ Г.Ф. ГЕНДЕЛЯ В КОНТЕКСТІ

Лабік Т Український елемент у творчому мисленні

Лень М. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОЛЬНИХ ТВОРІВ ДЛЯ гобоЯ КОМПОЗИТОРІВ пізнього бароко (на прикладі концертів для гобоя А. Вівальді, Т. Альбіноні, А. Марчелло)

Любінець Г. Особливості жанру фантазії для бандури у творчості українських композиторів

Любінець Н Виконавська творчість Motion trio в контексті польської акордеонної школи

Меладзе Д. Виконавство на трубі в контексті джазових стилів Мильцев О. Скрипковий концерт Глазунова

Мірошниченко О ЖАНР ВОКАЛІЗУ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Мурський М. Басові духові інструменти мідної групи оркестру формування та еволюція

Олексів Г. Баянно-інструментальний стиль у творчості українських композиторів для баяна

Осередчук ТОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ СЦЕНІЧНИХ ОБРАЗІВ У МУЗИЧНІЙ ДРАМІ ДЖ. ВЕРДІ НАБУККО НА СЦЕНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ

Павлик С. ЖАНР ПРЕЛЮДІЇ У ТВОРЧОСТІ Б. М. ЛЯТОШИНСЬКОГО

Пазюк О. КОНЦЕРТНІ ТВОРИ ДЛЯ ЦИМБАЛІВ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ПОЛЬОВОГО

Панюс В РОЛЬ АРТИКУЛЯЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ГІТАРИСТА

Підгірняк Т. Інноваційні ансамблеві склади за участю бандури у творчості Оксани Герасименко

Підчеха Н Образно-стильова специфіка камерно-інструментальної музики Анрі Дютійє

Посвятовська І ФОРТЕПІАННІ ЦИКЛИ СЕРГІЯ ПРОКОФ’ЄВА

Поцко М Академічна та джазова техніки виконавства на саксофоні

Рожак О. Ю. КОФЛЕР І Т. МАЄРСЬКИЙ – ПЕРШІ КОМПОЗИТОРИ-ДОДЕКАФОНІСТИ ГАЛИЧИНИ

Сандецька Х. ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СКРИПКОВИХ КОНЦЕРТІВ СЕРГІЯ ПРОКОФ’ЄВА

Сирватка Ю. СКРИПКОВІ ТРАНСКРИПЦІЇ ТА ОБРОБКИ

Скрипник Н. РЕЦЕПЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО АВАНГАРДУ 1950-60-х рр. У РАДЯНСЬКОМУ МУЗИКОЗНАВСТВІ ДОПЕРЕБУДОВНОГО ПЕРІОДУ

Соланський З. Штрихо-артикуляційна техніка та прийоми гри на контрабасі

Сорводі Б Античність в українській опері особливості рецепції

Стащенко О. Фортепіанна творчість Остапа та Нестора Нижанківських

Стецик І Вокальні твори Дениса Січинського

Трояновська К Стильова еволюція українського літургійного багатоголосого співу від бароко до ХХ ст.

Турецька В Стильові риси фортепіанної музики Вітезслава Новака

Турун Н ПАРТІЯ НОРІНИ В ОПЕРІ ДОН ПАСКУАЛЕ Ґ. ДОНІЦЕТТІ

Федорняк Х ГУЦУЛЬСЬКА СЕЦЕСІЯ У ТВОРЧОСТІ ГАЛИЦЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ

Ходан З. ФЛЕЙТОВИЙ КОНЦЕРТ В ТВОРЧОСТІ Є. СТАНКОВИЧА ТА Л. ЛІБЕРМАНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЖАНРУ

Хшановський М. ARS SUBTILIOR РИСИ СТИЛЮ

Царинська Я. ЖАНР КВАРТЕТУ У ТВОРЧОСТІ ДМИТРА ШОСТАКОВИЧА

Чернявська-Поліщук Д. ТРИЛОГІЯ ВЕРДІ В ІСТОРИЧНІЙ ЕВОЛЮЦІЇ ВОКАЛЬНИХ ТА АКТОРСЬКИХ МАНЕР

Чушкіна К Проблема інтерпретації жанру фортепіанної сюїти у творчості Моріса Равеля на матеріалі “Гробниць Куперена”

Шевченко Р. Сeмантика бандури у фортепіанній партії вокальної творчості М. В. Лисенка

Шийка Н. Інтонування як засіб художньої виразності на скрипціaref Korchynska

diss Korchynska

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations