Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології

Діяльність Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології бере свій початок від 1990 року, коли заснований 1961 року Володимиром Гошовським у Львівській консерваторії Кабінет народної творчості стараннями Богдана Луканюка був перетворений на Науково-дослідну лабораторію. Офіційний статус ПНДЛМЕ одержала 1992 року.

Досліджуючи широку проблему „Традиційна народна музика й етнічна історія Галичини та Волині (Володимирії)”, в останні роки ПНДЛМЕ зосередилася на розробці загальної теми „Народна вокальна творчість Львівщини”.

Серед головних напрямків наукової роботи – систематичні польові дослідження, архівування зібраного польового матеріалу, етномузикологічні студії, конференційна та видавнича діяльність тощо.

Усі наукові дослідження та розробки ПНДЛМЕ активно впроваджуються в навчальний процес у ЛНМА на кафедрі музичної фольклористики, а також слугують фактологічною, теоретичною та методологічною базою для науковців із інших регіонів України.

Один із найважливіших набутків лабораторії – Архів народної музики, який нині налічує біля 70 тисяч аудіозаписів народномузичних творів із супутньою до них етнографічною інформацією. Колекція західноукраїнської народної музики Архіву ПНДЛМЕ є найбільшою у світі, також у ньому зберігаються матеріали з інших території України та суміжних земель. Записи Архіву широко використовуються у педагогічній та науковій роботі працівників ЛНМА ім. М. В. Лисенка, широкого кола фахових етномузикологів та любителів традиційної музичної культури.

Проекти ПНДЛМЕ (буде доповнюватися):

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations