Організація навчального процесу

Положення про організацію навчального процесу

Освітні програми та навчальні плани

Положення про порядок запису на вибіркові дисципліни

Положення про семестровий контроль та ліквідацію академічних заборгованостей

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про екзаменаційну комісію

Правила призначення академічний стипендій у ЛНМА імені М. В. Лисенка

Порядок призначення соціальних стипендій

Положення про матеріальне заохочення студентів, аспірантів

Положення про переведення студентів

Положення про педагогічну практику

Положення про організацію педагогічної практики

Положення про підготовче відділення

Інструкція щодо видачі дублікатів диплому, студентських квитків, залікових книжок при їх втраті

Положення про оренду інструментів

Про оплату за навчання та проживання в гуртожитку

 

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations