Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих науковців

26.10.2017 to 01.03.2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

До 165-річчя Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, яке відзначатиметься у 2018 році, планується проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих науковців (аспірантів та пошукувачів) з музичного мистецтва.

Орієнтовні тематичні блоки:

 1. Українська та зарубіжна музична культура: минуле і сучасність.
 2. Філософсько-теоретичні аспекти музичної науки.
 3. Музично-виконавське мистецтво: теорія, історія та практика.
 4. Етномузикознавство у глобалізованому світі.

Конкурс буде проводиться у два тури. Для участі необхідно до 15 січня 2018 року надіслати заявку та конкурсну роботу на електронну адресу aspirantura.lnma@gmail.com. Зразок заявки:

 • прізвище, ім’я та по-батькові учасника, дата народження;
 • місце праці чи навчання;
 • статус (аспірант чи пошукувач);
 • назва навчального закладу, де виконується дисертація;
 • кафедра (підрозділ), де виконується дисертація;
 • прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника;
 • тема дисертації, над якою працює претендент;
 • тема дослідження, що виноситься на конкурс.

Другий тур конкурсу відбудеться 1 березня 2018 року у рамках щорічного Міжнародного форуму “Музикознавчий універсум молодих”. До участі у другому турі (публічний виступ та обговорення) будуть допущені переможці першого туру, яких визначатиме конкурсне жюрі у складі провідних українських музикознавців.

Усі учасники отримають сертифікати. Учасники другого туру будуть нагороджені дипломами та спеціальними призами. Володарі 1, 2 та 3 місць отримають право безкоштовної публікації у фаховому виданні ЛНМА ім. М. В. Лисенка та цінні подарунки.

Структура конкурсної роботи повинна відповідати логіці побудови наукового тексту з обов’язковим зазначенням:

– актуальності обраної теми;

– мети та основних завдань;

– висвітлення наукового контексту зазначеної проблематики;

– об’єкта та предмета дослідження;

– перспектив розвитку обраної тематики, що відкривається у зв’язку із здійсненим дослідженням;

– вагомості результатів для музичної науки.

Технічні вимоги до конкурсної роботи:

Робота подається в текстовому редакторі Microsoft Word ( .doc або .docx), шрифт Times New Roman, кегль — 14, інтервал між рядками — 1,5. Усі поля — по 2,5 см. Об’єм — 40000 (1 друкований аркуш).

Контакти: (032)235-82-91 у робочі дні з 10-00 до 14-00, aspirantura.lnma@gmail.com.

З повагою,                                                                                                   Оргкомітет

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations