Публічна інформація

Статут Академії

Ліцензії та сертифікати

Ліцензовані спеціальності

Сертифікати

Стратегічний план розвитку

Антикорупційна програма

Звіт ректора

Звіт Ректора 2016-2017

Фінансова звітність

2017 рік

Кошторис Академії на 2017 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Змінини до кошторису від 29-09-17

Змінини до кошторису від 21-09-17

Змінини до кошторису від 11-05-17

Змінини до кошторису від 07-04-17

ІІІ квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 3-й квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 3-й квартал 0001 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, за 3-й квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, за 3-й квартал 2017 р.

ІІ квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2-й квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, за 2-й квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, за 2-й квартал 2017 р.

І квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, за 1-й квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, за 1-й квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1-й квартал 2017 р.

 

2016 рік

Річний план закупівель на 2016 рік

Коштрис Академії на 2016 рік

Кошторис ПНДЛМЕ на 2016 рік

Зміни до кошторису від 29.02.16

Зміни до кошторису від 13.04.16

Зміни до кошторису 12.05.2016

зміни до кошторису 24.06.2016

зміни до кошторису 20.07.2016

зміни до кошторису 25.07.2016

зміни до кошторису від 21.09.16

зміни до кошторису від 30.09.16

Зміни до кошторису від 02.11.2016

Зміни до кошторису від 29.11.2016

Зміни до кошторису за грудень 2016

Штатний розпис на 2016 рік

штатний розпис 01.05.2016

Штатний розпис 01.12.2016

Штатний розпис ПНДЛМЕ на 2016 рік

Звіти про надходження та використання коштів за 2016 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 4-й квартал 2016 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, за 2016 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, за 4-й квартал 2016 р.

Звіти за 1-ше півріччя 2016 року

Звіт загальний фонд за 1-й квартал 2016 р.

Звіт плата за послуги за 1-й квартал 2016 р.

Звіт інші джерела власн.надходжень за 1-й квартал 2016 р.

Звіти за 3-й квартал 2016 року

2015 рік

Фінансова звітність за 2015 рік

Штатний розпис на 2015 р.

Штатний розпис Академії з 01.09.2015

Штатний розпис Академії з 01.12.2015

Штатний розпис ПНДЛМЕ з 01.12.2015

Річний план на 2015 р.

Зміни до річного плану на 2015 р.

Кошторис на 2015 р.

Зміни до кошторису на 2015 р. (1-е півріччя)

Зміни до кошторису на 2015 р. (2-е півріччя)

Звіт про надходження та використання коштів за 2014 р.

Звіти про надходження та використання коштів за 3 квартал 2015 року:

Звіт загальний фонд

звіт плата за послуги

звіт інші джерела

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Правила призначення академічний стипендій у ЛНМА імені М. В. Лисенка

Порядок призначення соціальних стипендій

Положення про переведення студентів

Порядок про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

Положення про структурні підрозділи

Положення про семестровий контроль та ліквідацію академічних заборгованостей

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про матеріальне заохочення студентів, аспірантів

Положення про педагогічну практику

Положення про підготовче відділення

Положення про матеріальне стимулювання працівників ЛНМА імені М.В.Лисенка

Інструкція щодо видачі дублікатів диплому, студентських квитків, залікових книжок при їх втраті

Положення про оренду інструментів

Положення про Вчену Раду

 

Інші документи

Положення про наглядову раду ЛНМА

Склад наглядової ради

Колективний договір

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на посади

Положення про забезпечення якості освіти

Правила внутрішнього розпорядку ЛНМА

Стратегія розвитку

Всі права захищено © Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, 2015
Створено Inneti Innovations